Hur har du det, 
hur livet känns, 
du bestämmer, 
tänk positivt 😉
oavsett situationen, 
då du bättre mår, 
kanske mår du riktigt bra, 
tänk positivt 😘
Man kan ha det ganska illa,
dåligt, men trots det mår man bra...
det beror på alltså hur vi tar det...
positivt tänkande gör livet gladare.

ab1.jpg?1561521346