Var förenade, 
ha ett syfte, 
var vänliga, 

Var förenade i hjärta och syfte och rådgör vänligt med varandra.
— Vedaskrifterna.