Världen är full av olikheter...
olikheter är världens rikedom...
alla olikheter har rätt att existera,
men med medmänslighet i sina handlingar...
älska alla...var vänlig och hjälpsam.

ah3sei.jpg?1601616486