”Det förflutna är en referensplats, inte en bostadsort; det förflutna är en plats att lära sig, inte en plats att bo. ”
- Roy T. Bennett

Lev i nuet,

aab8.jpg?1607754472