Det bästa med en bok, är inte de tankar den innehåller, utan de tankar den framkallar
okänd

text2.jpg?1584405092

Varje bok har en tema...men det som betyder mest är vilka tankar bokens innehåll ger dig.