Tala väl är gott, 🗣️
men det finns ännu bättre sätt, 
att göra väl är bättre. 😊
det lätt är att prata, 
svårare att göra, 
prata gott och 
gör gott, bra. 

ab1.jpg?1561521346