Var är en riktig vän? 
En riktig vän lyssnar på dig, 
en riktig vän lämnar dig inte, 
en riktig vän är en äkta vän. 
många kompisar kan man ha, 
men få riktiga vänner har man,