gr%C3%B6nt1.jpg?1598224461

Ty jag är Herren, din Gud, jag tar dig vid handen och säger till dig: Var inte rädd, jag hjälper dig.
Jes 41:13

Herren hjälper dig, 
tro på din Gud, 
lev i harmoni.