“Gud är den tangentiella punkten mellan noll och oändlighet.”
– Alfred Barry

Gud är överallt,
i alla punter i universum,
man kan sätta punkter för Gud
fast Gud är överallt.