Skratt är smittande när det är okontrollerad ;) oerhört, kolossalt bra känsla...magmusklerna får gymnastik ;) ansiktet är vridet av skratt...du skrattar och skratta och skrattar...efteråt infinner en känsla av lycka...sksrattet påverkar dig påsitivt...ditt inre liv får mer ljus och harmoni...bra balans med ditt inre liv och och det fysiska reala livet, skapar bättre förutsättningar för dig att ha harmoni i livet.

jags5.jpg?1604435543