Många olika världsbilder, 
alla har sina egna bilder av allt, 
det är produkter av vårt tänkande, 
vi skapar allt själv med vårt tänkande.

jaga8.jpg?1604435637