Tala väl är gott, men göra väl är bättre. 
- orspråk

5aaa.jpg?1595426016

Tala väl är gott,
men det finns ännu bättre sätt, 
att göra väl är bättre. 
det lätt är att prata, 
svårare att göra, 
prata gott och 
gör gott, bra.