Vintrarna blivit varmare, 
somrarna blivit varmare, 
hela planeten varmare blivit, 
människan har behandlat planeten mycket illa, 
nu får vi skörda det vi sådde.

aa34.jpg?1593650954