Hur bra lyssnar vi på det hörda, 
mycket dåligt faktiskt, vi ändrar på det hörda, 
skvallret ändrar sig, sanningshalten sjunker, 
lär dig lyssna ordentligt, 
återge åtminstone skvallret korrekt :)

Om fler verkligen lyssnade till skvaller skulle det i alla fall bli korrekt återgivet. -- (ordspråk)