9aaa.jpg?1595426035

Den som lämnat bakom sig seger och nederlag, han är fridfull och lycklig.
- Buddha