Dessa tider, 
oroliga tider, 
världen blöder, 
planeten blöder, 
människan blöder, 
rena planeten, 
rena människan, 
älska varandra, 
hjälp varandra, 
bevara mänskligheten, 
bevara planeten.