Elakt förtal, 
tre personer drabbar, 
den som talar, 
den tilltalade, 
den omtalade, 
tänk vad du säger, 
var varsam med orden, 
såra ingen i onödan.

Förtal drabbar tre personer: den talande, den tilltalade och den omtalade.
— Talmud (judisk urkund)