När man väl är född här måste man lära sig att leva här, även om vissa kanske drömmer om ett andligt liv just nu. Det sekulära livet är för alla att leva och höja sin andliga tillstånd hela tiden, att läka sig själva. Vi är verkligen inte här för att drömma om andevärldarna hela tiden. 

ba15.jpg?1612502386