Man bör lämna bort andras kritiserande...till det minimala...Människor som hela tiden kritiserar andra...rosar sig själv i sina egna tankar...Vad kallas det för? ...Egoism kanske? ...Egenkärlek? ...Narcissism? ...Troligen narcissism... Allt brukar kretsa kring dessa narcistiska människor.... Alla kritiserande människor är inte narcistiska.... Kritik bör man kunna våga ge vid behov...Vad är det för mening att hitta fel hos andra hela tiden? ...Kanske den kritisernade på det viset känner sig bättre en liten stund...

avl-15.jpg?1585016736