Alla djur, utom människan, vet mycket väl att livets huvudsakliga mening är att njuta av det. / Samuel Baulder

Alla klagar över sitt dåliga minne men ingen över sitt dåliga omdöme. / Francois de la Rochefoucauld

Att stanna upp ett ögonblick emellanåt kan vara den enda möjligheten att orka gå vidare. / Olle Wedholm

Av ett så krokigt virke som människan kan inget rakt täljas. / Immanuel Kant

De flesta människor lever som sömngångare, kluvna mellan önskan och fruktan av att vakna. / Raoul Vaneigem

Den som hör väl, talar väl. / Egyptiskt ordspråk

Den som inte hoppas på att vinna har redan förlorat. / Spanskt ordspråk

Den som kommer med dåliga argument bekämpar man bäst genom att låta honom prata på. / Alec Guinness

Den som talar illa om sin hustru vanärar sig själv. / Tyskt ordspråk

Det du gör talar högre än det du säger. / Okänt ursprung

Det enda framgångsrika surrogatet för intelligens är tystnad. / Herbert V. Prochnow

Det högsta är ej att aldrig falla utan att resa sig efter varje fall. / Kineskiskt ordspråk

Det är bättre att fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum. / Kineskiskt ordspråk

Det är den som går vilse som finner de nya vägarna. / Niels Kjaer

Det är framtiden jag är intresserad av – eftersom att jag kommer tillbringa resten av mitt liv där. / Charles F. Kettering

Du blir bara stor om du vågar vara liten. / Okänt ursprung

Dåren drömmer om rikedom, den kloke om lycka. / Turkiskt ordspråk

En som inte gör dumheter som ung, gör det som gammal. / Svenskt ordspråk

En vän är en person som kommer när andra försvinner. / Walter Winchell

Ensamheten är ett trevligt ställe att besöka, men ett dåligt ställe att stanna på. / Josh Billings

Framgångens hemlighet är att aldrig släppa målet ur sikte. / Benjamin Disraeli

Förnöjsamhet är konsten att inte vilja det som man ändå inte kan få. / Georg Thomalla

Gift dig inte för pengar. Det är billigare att låna dem. / Skotskt ordspråk

Glädje är frukt av ett bra tillstånd. / Okänt ursprung

Gör det viktiga, inte det brådskande. / Okänt ursprung

Hur kan vi begära att någon annan skall kunna bevara vår hemlighet när vi inte själva kunde det. / Francois de la Rochefoucauld

Ingen kan hjälpa den som inte hjälper sig själv. / Finskt ordspråk

Jorden är rund för att det inte ska finnas gränser. / Loesje

Konsten att tråka ut är konsten att säga allt. / Voltaire

Livet är en tragedi när man ser det i närbild, men en komedi sett på håll./ Charlie Chaplin

Man får bara vad man ger, och man ger bara vad man redan fått. / Karin Boye

Man kommer aldrig först genom att gå i andras fotspår. / Okänt ursprung

Man ska akta sig för att ha så många järn i elden att den slocknar. / Okänt ursprung

Man ska inte klandra ungdomen. Snart är man kanske ung själv. / Carl Hammarén

När förändringens vind blåser bygger en del vindskydd medan andra bygger väderkvarnar. / Kinesiskt visdomsord

Också i lexikon kommer arbete före succé. / Okänt ursprung

Om du inte har något att göra, gör det inte här. / Amerikansk ordspråk

Om du tror att du vet allt är du dåligt underrättad. / Kineskiskt ordspråk

Om du vill komma någonstans, gå någonstans. / Sam Rayburn

Om du vill lära känna vägen framför dig, fråga dem som går åt andra hållet. / Kineskiskt ordspråk

Regler är sånt som skrivs för idioter. Vi andra jobbar efter sunt förnuft. / Oscar Wilde

Ungdomen skulle vara ett idealiskt tillstånd om den kom lite senare i livet. / James Thurber

Uppriktighet är inte att säga det man tänker utan att mena det man säger. / Hypolite de Livry

Vanligt sunt förnuft är inte särkilt vanligt. / Voltaire

Varje man är herre i sitt hus – tills gästerna har gått. / Belgiskt ordspråk

Vi tycker alltid om dem som beundrar oss, men vi tycker inte alltid om dem vi beundrar. / Francois de la Rochefoucauld

Vi är aldrig mer fjärran från det vi önskar än när vi tror oss äga det. / Goethe

Välj din hustru mera med öronen än med ögonen. / Ryskt ordspråk

Vänlighet är ett språk som till och med den stumme kan tala och den döve kan höra. / Okänt ursprung