ac1.jpg?1605520924

Titta inte vad andra gjort, 
titta på ditt eget görande, 
viktigt se sig själv, 
det vad du åstadskommit.