2018-05-17
Livets källa?

Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus. 
- Psaltaren 36:10

Var är livetd källa? Svar: Hos Herren den högste. 

Tvinga mig inte att överge dig och vända tillbaka. Dit du går, går också jag, och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk, och din Gud är min Gud. 
- Rut, Gamla Testamentet 

Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken, floder kan inte svepa bort den. 
- Höga visan, Gamla Testamentet 

Kärleken upphör aldrig… Nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken. 
- Första Korinthierbrevet, Nya Testamentet 

Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta, som ett sigill vid din arm. Stark som döden är kärleken, lidelsen obeveklig som graven. Dess pilar är flammande eld, en ljungande låga. Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken, floder kan inte svepa bort den.
- Höga visan, Gamla testamentet 

Kärleken besegrar allt.
- Nya Testamentet

Som hjorten längtar till bäckens vatten, så längtar jag till dig, o Gud.
Psaltaren 42:2

Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden, som aldrig svikit. 
Psaltaren 46:2

Bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer min räddning.
Psaltaren 62:2

Visa mig, Herre, din väg, så att jag kan vandra i din sanning. 
Psaltaren 86:11

Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd. 
Psaltaren 107:1

Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig.
Psaltaren 119: 105

DET DUBBLA KÄRLEKSBUDET
"Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv."
Lukasevangeliet 10:27

DEN GYLLENE REGELN
Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.
Matteusevangeliet 7:12

KÄRLEKENS LOV
… Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken. 
Första Korintierbrevet 13:1-13

Allt har sin tid
Allt har sin tid, det finns en tid för allt som sker under himlen: en tid för födelse, en tid för död, en tid att plantera, en tid för att rycka upp, ….
Predikaren 3:1

Frälsningen (1)
… Det jag vill, det gör jag inte, men det jag avskyr, det gör jag… 
Romarbrevet 7:18-20

Frälsningen (2)
Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga livet, som du har kallats till och för vars skull du har avlagt den rätta bekännelsen inför många vittnen.
Första Timoteosbrevet 6:!2

Frälsningen (3)
Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. 
Efesierbrevet 2:8

DET ÄR INTE UTE MED OSS
Men Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny – stor är din trofasthet. 
Klagovisorna 3:22-23

Herrens dag kommer
Men en sak får ni inte glömma, mina kära: för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag.
Andra Petrusbrevet 3:8

OND OCH GOD (1)
Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? 
Mattusevanteliet 7:3

Ond och god (2)
Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. 
Mattusevanteliet 7:7

Ond och god (3)
Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem.
Matteusevangeliet 7:12

Relationer och gemenskap (1)
Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra såsom jag har älskat er. 
Johannesevangeliet 15:12

Relationer och gemenskap (2)
Sök inte ert eget bästa utan andras. 
Första Korintierbrevet 10:24

Relationer och gemenskap (3)
Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. 
Galaterbrevet 6:2

Relationer och gemenskap (4)
Er kärlek ska vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning.
Romarbrevet 12:9-10

Tröst och löfte
Var inte rä
dd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.
Jes 41:10