Älska livet, livet skall du älska, 
lev och låt även andra leva, 
var glad om livet,
låt även andra glädjas åt sina liv, 

njut av livet,
låt även andra njuta av sina liv, 

människor är vi alla,
planetens invånare, 

vi skall älska livet,
vi skall älska varandra, 

då blir allting bra.

ser1.jpg?1589855513