Kan du prata,
äger du taletsgåva, 

är du modig,
talar du fritt

kan du säga vad du vill
respektera dig själv,
lita på dig själv.

ba15.jpg?1612502386