Var vis, 
var givmild, 
känn glädje.

En vis man har sin glädje i givmildheten och blir genom den välsignad i den andra världen.
— Buddha