2se.jpg?1594865579

Spänd förväntan, 
vem försvinner ikväll, 
dom går som på nålar,
Nerverna är på helspända, 
arma ungdomar, 
det där kan inte vara bra för själen, 
snart är det slut och 
alla får frid i sin själ om man så vill.