jags2.jpg?1604435486

Var envis, 
ge inte upp, 
du kan om du vill, 
du skall vilja.