ass6.jpg?1602949205

Ty aldrig upphör hat genom hat, utan det upphör genom vänlighet; det är den eviga lagen.
- Buddha