Varm het dag, 

svetten rinner som en flod :) 

mild vind susar förbi, 

men hettan återstår, 

gå gå gå gå gå gå gå, 

motionera i sommarhettan, 

varmt och svettigt, 

efterråt infinner sig lugnet, 

underbar harmonisk tillstånd.