De som alltid är upptagna med något kan inte njuta av världen. 
Lao Z

Stressa inte, 
stanna en stund, 
skapa lugn inom dig, 
skapa harmoini, 
njut av livet, 
njut av världen.