Det är lätt att prata, men mycket svårare att leva som man pratar eller lär andra att leva. Tungan är hal, tungan säger många gånger för mycket. Man får respekt när man lever som man lär andra att göra. Därför är det dåraktigt att lära andra att göra si eller så om man inte själv följa i sitt liv sina lärdomar. Man talar då med kluven tunga, falskt. Hur många gör så? Fundera på det en liten stund, granska dig själv, hur sann eller falsk din tunga är.