Jag märker hur jag blir starkare med åren. Också mina svagheter blir starkare.
- Margareta Ekström

Man blir starkare med tiden, 
då blir även svagheterna starkare, 
man lär känna sig helt enkelt.

my2.jpg?1604893840