Den som går vilse kan av misstag finna nya vägar.
- Artur Lundkvist

natur1.jpg?1584317740

Fast man är vilse, kan man av misstag finna nya vägar, våga satsa...gå dina egna vägar...då kan du finna något nytt, bara genom att våga, kan man finna nytt, men om man alltid går i andras spår, finner man inget nytt.