aa2.jpg?1594031702

New Age...vad är det...det är väl det nya tidens tänkande om religion och andra överbaturligt...man går liksom bort från religionernas stränga regler och ord och skapar något positivt istället...går djupt in i sig själv och granskar sig och letar sätt att leva i harmoni i livet och vänlighet och kärlek.