Vet du det rätta, 
då vet du mycket, 
gör det rätta, 
då har du mod.

Att veta det rätta, men inte göra det, är brist på mod.— Konfucius