aa24.jpg?1593608878

Pragmatisk
praktiskt inriktad,
resultatinriktad,
praxisorienterad,
nyttobetonad,
utilitaristisk,
jordnära,
realistisk,
saklig