Visa förtroende, 
visa aktsamhet,
visa kärlek, 

var vänlig


Andlighet, 
människans verklighet, 
en andlig varelse, 
en kroppslig varelse, 
andligheten viktigast, 
lev i andlighet, 
bli lycklig, 
var lycklig.


Rika, ta ansvar, 
bekämpa fattigdomen, 
pengar ni har, 
låt pengarna tala, 
låt pengarna agera, 
agera för mänskligheten, 
agera mänskligt.


Allt vad du gör, 
allt vad du säger, 
syns och hörs, 
ooterkalleligt, 
gör det goda, 
var mänsklig


Förena er, 
alla människor är, 
vi inga främlingar, 
vi samma släkte, 
Jordens befolkning, 
människor, 
alla vise säger: 
vi från samma träd, 
samma frukter.


Var givmild, 
i framgång, 
tackas i motgång, 
du lär, 
du växer andligt.


Universal kärlek, 
Guds kärlek mot själar, 
själarnas kärlek mot Gud, 
själens kärlek mot andra själar, 
universal kärlek, 
andliga världens kärlek, 
älska alla.


Guds kärlek flödar, 
flödar över människan, 
du människa...
sluta bråka, 
sluta kriga, 
förena er, 
älska varandra


Vi alla människor är, 
av samma har vi kommit, 
därför glöm inte,  
upphöj dig inte över andra, 
alla likadana är.


Kvinnor och män, 
ni lika rättigheter har, 
i religion, 
i samhället, 
ni jämlika är, 
behandla varandra 
med respekt, 
med godhet.


Kärlek och vänskap, 
kärlekens trädgård, 

med kärlekens ros, 
planterat i hjärtats trädgård, 
med kärleken hjälp, 
släpp aldrig längtan, 
längtar till kärlekens honung.


Kärlek och vänskap, 
kärlek ger broderskap, 
kärlek ger systerskap, 
kärlek ger fred, 
kärlek ger vänskap, 
kärlek ger lycka.


Kunskap flyger, 
som en fågel, 
kunskap lyfter oss,
som en stege, 
uppåt, uppåt, 
högre höjder, 
högre nivåer.


En ren hjärta, 
strålande hjärta, 
milt hjärta, 
det uråldrigt är, 
det evigt är, 
hjärtats renhet.


Ljuset är rättvisa, 
utsläck det inte, 
ingen förtryck, 
ingen tyranni, 
skapa enighet, 
syfter är enighet 
bland människor, 
det är rättvisa.


Ärligheten, 
alltings grunval, 
mänsklig dygd, 
ärlighet.


Visa kärlek, 
alla är vi människor, 
lev i vänskap, 
aceptera alla.


All ljus är gott, 
ljuset är gott, 
lev i ljusets närhet, 
ta kraft av ljuset, 
ljuset är kärlek.


Vänlig tunga som magnet för hjärtan, 
som själens bröd, 
visdomens och förståelsens källa.


Vänlighet, 
tjäna, tjäna alla, 
älska alla, även dina fiender
var ren i anden, renatankar, 
så rena som möjligt, 
älska mänskligheten.


All skapat från stoft, 
då alla likadana är, 
alla kommit från samma, 
älska skall vi varandra därför.


En cirkel förrenar alla människor, 
vi systrar och bröder är.


Fantastisk variation överallt, 
alla ser olika ut, 
men alla är trots det likadana.


Kärlek har läkande kraft
En tanke om krig, 
motarbeta krig, 
motarbeta det med fred, 
en tanke om hat, 
motarbeta hat, 
motarbeta det med kärlek, 
kärlek har läkande kraft, 
kärlek ger ljus och hopp.


Tiderna förändras hela tiden, 
man måste följa med i tiden, 
i tidens nuvarande sätt att leva, 
man kan inte leva i det förgågna, 
följ utvecklingen, 
var klok och vis i tiden


Vad är bahai för något, 
det är: älska hela världen, 
älska mänskligheten, 
arbeta för fred.


Bota hela världen, 
förena alla folk, 
ha en gemensam tro


Du skapades av glädje, 
livets ande fick du, 
älska din skapare, 
glädjs över att du skapades


Vad är människan, 
den sanna människan, 
svar: själen, 
den sanna du är själen, 
materiella kroppen är dina kläder, 
själen är det verkliga du.


Solen har kraft, 
själen som solen, 
lyser upp människan,
den samma människan.


Människan uttveclar sig, 
både fysiskt och psykist, 
men även andlig nivå kan stiga.


Meditera, lugna sinnet, 
leta fram ditt innersta, 
njut av stillhetens sötma.


Tillbedjan är en kost, 
tjäna mänskligheten, 
sök fred för alla, 
sök harmoni och lugn och ro.


Var mild och givande, 
visa ömhet för alla, 
vandra i ljusets närhet


Gud befriar dig från svårigheter, 
prisa gud den allmäktige, 
vi hans tjänare är.


Gud är allvetande, 
han stödjer dig, 


Sök sanning, 
öppna ditt hjärta, 
samtala med Gud.


Be Guds hjälp, 
han vägen visar, 
din själ hittar.


Svaga vi tjänare är, 
Gud är barmhärtig, 
be och du hittar.


O min Gud, 
jag ber och ber, 
jag litar på min Gud, 
älskar min Gud.


Giv mig själ glädje, 
giv mig styrka, 
giv mig förstång.


Din Gud den nåderike, 
din Gud är allgivande, 
älska din Gud, 
tro på din Gud, 
lev garmoniskt, 
var en bra medmänniska.


Du får livets vatten av din Gud, 
ljuvligt doftande dricka, 
livets vatten.


Hans namn är förhärligat, 
be en bön till din Gud, 
han förlåtande är.


Bär du rättvisans krona, 
bär du rättfärdighetens smycke, 
skaffa det snarast möjligt.


Min Gud, du vet allt, 
du min Gud, allvetande Gud, 
dig skall jag dyrka


Min Gud, hjälp mig, 
rena mitt hjärta, 
ge mig lugnt samvete, 
hjälp mig med detta, 
öppna mitt hjärta, 
var min styrka.