Vad är kärlek, 
att älska någon, 
vem som helst, 
älska...
var en god människa.