ai15.jpg?1610562669

Om du vill bli älskad, älska själv.
Ovidius


För att bli älskad, bör man älska själv...om man inte älskar sig själv, kan man inte älska andra heller...kärleken för sig själv är viktigt...det är inte egenkärlek...det ett förnuftigt accepterande av sig själv....utan egen acceptans mår man ju inte bra.