Att falla in i vanemönster är att upphöra att vara.
- Miguel de Unamuno

Ha inte för mycket vanor, 
det är lätt att bli sina vanors slav.

vinterigen4.jpg?1583316611