Blomsterflicka, 
flummiga tiders flicka, 
flower power tid, 
när var det, 
60-70-talet kanske...

Kukkahattu1-140x119-sv-kontrast.jpg?1585