Du människa,
förändra dig,
situationen annorlunda, 
världen annorlunda, 
tänk på samhörighet, 
hjälp varandra, 
vi ett folk är, 
vi människor är, 
planetens invånare, 
samma släkte vi är, 
visa empati, 
visa förståelse...