21 "Om det är förnuftet som formar människan, så är det känslan som leder henne."
- Rousseau

Människan är en känslovarelse,
vi lever genom våra känslor,
känslorna styr oss ganska mycket.
Ibland använder vi förnuftet och klokheten,
men känslorna är med hela tiden och sryr,
det är så.

ass12.jpg?1602949245

Fi:
"Jos ihminen muovautuu järjestä,
niin tunteet johtavat häntä."
- Rousseau