Var alltid glada, 
svårt eller hur, 
försök vara nöjd, 
tro på din Gud.