Är det så...är det subjektiva sanningen av allt...var och ens subjektiva bild av allt är ju olika och sant....med andra ord, världen och dess händelser ses med många ögon och många olika tankegångar...och var och en har sin egen sanning, den subjektiva sanningen...så är det bara.

jags1.jpg?1604435482