"Arga människor är inte alltid kloka."
- Jane Austen

Arga kan inte kontrollera sin ilska, 
då är dom inte särskilt kloka just då

 

aa14.jpg?1594031770