"Observera att om du har tid att klaga och klaga på något, 
har du också tid att göra något åt ​​det."
- Anthony D'Angelo

y.woman.12.jpg?1589072628