Dom flesta springer framåt med en otrolig fart. Då hinner man inte tänka på vart man är på väg. Och andra sidan, sover man på sätt och vis. Man bryr sig inte att forska och utveckla sina innersta tankar om sig själv, meningen med ens liv. Meningen är väl inte att stressa eller lata bort sitt liv. Livet är ju även annat. Vi har en ”själslig” liv eller vad man nu vill kalla det. Istället att låta denna inre liv sova, kan man börja se sig själv som en andlig person, då kanske kommer tankarna, frågorna, vem är jag, vart är på väg, vart vill jag gå, hur kan jag bli positivare…