Varifrån kommer finländare? En ny teknik att undersöka DNA, människans arvsmassa, gör att forskare nu har fått en klarare bild av var finländarna har sitt ursprung.
Enligt Helsingfors universitets nyaste forskning kommer finländarna ursprungligen inte bara från stränderna omkring Volga-sjön.
Gemensamt för Finland och alla andra länder där folk har pratat uraliska språk, är att de har sibiriska rötter. Tidigare trodde man att folk kom till Finland under massutvandringen från områdena kring Volga-floden i centrala Ryssland. Enligt genetikforskaren Kerttu Majander är den finländska arvsmassan resultatet av många olika massutvandringar från helt olika tidsperioder.

– Man kan säga att vi finländare är blandningen av tidiga jägare, samlare, jordbrukare från Anatolien och folk från Sibirien, hon berättar.
Enligt forskarna, spred sig folk till Sibirien, till stränderna runt Östersjön och nordväst hela vägen upp till Lappland.
Män från öst, kvinnor från väst

Finska språket anlände till Finland från Estland runt 500 år e.Kr med män som kom från Östeuropa. Oftast gifte sig männen med de lokala kvinnorna. Enligt forskarna har hälften av de finländska männen den Östeuropeiska släktlinjen från sina fäders sida medan mödrarnas släktlinje mestadels är från Västeuropa.
Enligt språkforskaren Pauli Rahkonen pratade man bland annat samiska i Finland innan de östeuropeiska influenserna. Till exempel ordet Tampere, Tammerfors är ursprungligen ett samiskt ord.

– Den finska staden Tampere, Tammerfors, har sin ursprung i det samiska ordet, som ungefär betydde en fors och senare blev Tammerfors, säger Rahkonen.
Man kan även dela upp Finland genetiskt. Landet är separerat i den västra och östra delen där gränsen går från Vasa till Villmanstrand.

- svt -

vi.alla.jpg?1591417256