Ny dag, 
nya händelser, 
nya saker, 
vad händer, 
vem vet, 
ingen vet, 
man sia,  
sia i framtiden :) 
men men, 
livet spontant är, 
titta bakåt, 
då vet du, 
titta framåt, 
du vet inte mycket, 
lev livet, 
var glad, 
livet härligt är.

woman.44.jpg?1436312971