Ny dag, 

nya händelser, 

nya saker, 

vad händer, 

vem vet, 

ingen vet, 

man sia,  

sia i framtiden :) 

men men, 

livet spontant är, 

titta bakåt, 

då vet du, 

titta framåt, 

du vet inte mycket, 

lev livet, 

var glad, 

livet härligt är.